Meer dan 100 jaar ervaring
Koeleman Bouw is een erkend SBB-leerbedrijf

Koeleman Bouw
Bel ons

Privacy-statement

Privacy Statement

Privacyverklaring Koeleman Bouw BV
Koeleman Bouw BV, gevestigd te Zevenhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Koeleman Bouw BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Koeleman Bouw BV (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Koeleman Bouw BV verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Contactgegevens;
 • Bankrekeningnummer.


De manier waarop wij gegevens verzamelen:

Koeleman Bouw BV verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een offerte of door het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten. Koeleman Bouw BV verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Koeleman Bouw BV hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:

Koeleman Bouw BV verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren (d.m.v. Google Analytics).

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:
Koeleman Bouw BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Koeleman Bouw BV verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Koeleman Bouw BV een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Koeleman Bouw BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Koeleman Bouw BV gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koeleman Bouw BV;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Koeleman Bouw BV een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Koeleman Bouw BV van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@koelemanbouw.nl. Koeleman Bouw BV reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Koeleman Bouw BV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@koelemanbouw.nl.

2024 Koeleman Bouw